Investeren in veiligheid

Bedrijven vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt
omgezet en dat de ROI’s hoog zijn. Dit is logisch en natuurlijk ook belangrijk.
Echter vergeten bedrijven soms andere dingen, zoals de veiligheid. Zeker kleine
ondernemingen hebben bijna nooit iemand in dienst die risicobeheersing als taak
heeft. Makkelijk te verklaren, er is geen geld voor. Maar daardoor hebben die
bedrijven totaal geen zicht op de mogelijke risico’s die ze lopen. Zonde
eigenlijk, want juist op kleinere bedrijven heeft schade enorm veel impact.

Maar niet alleen de bedrijven lopen gevaar, ook hun
werknemers. Jaarlijks belandden vele werknemers bij de spoedeisende hulp door
een ongeluk op werk. Bedrijfshulpverlening is in deze gevallen essentieel en
kan bepalend zijn. Wettelijk zijn bedrijven dan ook verplicht om minimaal één
bedrijfshulpverlener op de werkvloer te hebben. Dit kan de directeur zelf zijn,
maar als deze afwezig is moet er wel iemand zijn die zijn/haar taken kan
overnemen.

Het aanstellen van een bhv’er is één, het hebben van het
juiste materieel is een tweede. Iedereen kan een bhv cursus volgen, maar daarna
moet er op zijn tijd geoefend kunnen worden, bijvoorbeeld met een bhv trainingsset. Deze
en vele andere veiligheidsartikelen zijn overigens aan te schaffen op schoens-safety.nl. Een bhv’er wordt
opgeleid om in geval van nood snel te kunnen handelen. Ook kan een bhv’er eerst
hulp verlenen bij ongevallen.

Maar ook hiermee ben je er nog niet. Als je ten minste één
bhv’er heb aangesteld is het nog zaak om een analyse te maken van bijvoorbeeld
de ligging van het bedrijf, hoeveelheid personeel en de risico’s die verbonden
zijn aan het bedrijf. Eveneens dient er speciale aandacht gegeven te worden aan
de mensen in het bedrijf zijn die niet zelfstandig kunnen wegkomen in geval van
nood. Tot slot moet er uitgerekend worden hoe snel de hulpdiensten ter plaatsen
kunnen zijn in geval van nood. Als dit allemaal duidelijk is en de werknemers
kennen de ontruimingsprocedure ben je een heel eind op weg.