Het belang van een arbodienst.

Net als het dagelijkse leven en de maatschappij veranderen,
veranderen er ook voortdurend dingen in het bedrijfsleven. Zodoende veranderen
er onder andere niet alleen de wensen en behoeften van de klanten of de
samenstelling van het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook enkele voorwaarden of
verplichtingen waar een bedrijf aan moet voldoen. Om even een voorbeeld te
geven: Vroeger was ieder bedrijf verplicht om zich aan te melden/ sluiten bij
een gecertificeerde
arbodienst
, echter is dit vandaag de dag niet meer verplicht voor een
bedrijf en heeft de organisatie zelf de mogelijkheid om te kiezen of zij zich
aansluiten bij een arbodienst of dat zij dit niet doen. Echter leert de
realiteit ons dat de meeste bedrijven dit toch nog steeds doen. De reden
hiervoor is echter vrij eenvoudig, namelijk dat het bedrijf dan ten alle tijden
nog begeleidt kan worden door de arbodienst en advies kan inwinnen bij de arbodienst
indien hier vanuit het bedrijf uit behoefte aan is. Naast het geven van advies
en begeleiding waar dit nodig geacht wordt door het bedrijf zelf, is het
managen van het verzuim ook een van de werkzaamheden van een arbodienst (indien
deze is ingeschakeld door het bedrijf). Op het gebied van verzuimmanagement kan
een arbodienst een probleemanalyse opstellen en zodoende kan de werkgever samen
met de desbetreffende werknemer (die langdurig ziek is/ is geweest) een plan
opstellen voor de re-integratie binnen het bedrijf en de functie van de
werknemer. Echter is dit alleen mogelijk aan de hand van de probleemanalyse van
de arbodienst en indien de werknemer niet arbeidsongeschikt (voor de functie of
geheel arbeidsongeschikt) is verklaard door de arbodienst. Mocht u als
werkgever gebruik willen maken van een arbodienst, neem dan even een kijkje op
de volgende website: www.loopbaannederland.nl.
Via deze website vindt u namelijk precies de arbodienst die aansluit op uw
situatie en wensen.